Certification Practice Statement (CPS)

Het CPS is het belangrijkste document voor het certificeringsbeleid en beschrijft hoe ZOVAR de dienstverlening uitvoert en wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn. Op hoofdlijnen geeft het CPS de processen, procedures en maatregelen aan voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten. Het bevat ook onze algemene voorwaarden.