Responsible disclosure

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de Rijksoverheid kunt u melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). U kunt dit melden via het e-mail adres cert@ncsc.nl.

Meld een geconstateerde kwetsbaarheid bij de Rijksoverheid, voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de Rijksoverheid eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl