Wijzigingen PKCS#10 (CSR) bestanden bij ZOVAR-servercertificaat aanvragen per 1 december

Voor een aanvraag voor een ZOVAR-servercertificaat is het nodig om een PKCS#10 bestand mee te sturen. De vereiste configuratie voor het aanmaken van een PKC#10 bestand wijzigt per 1 december 2021.

Ondertekening van het bestand is per 1 december 2021 alleen nog toegestaan met SHA-256. De lengte van het aan te maken sleutelpaar is 4096 bits RSA. We volgen hiermee het advies van het NCSC ten aanzien van TLS-verkeer.