Onderzoek naar uitgegeven servercertificaten

Logius heeft geconstateerd dat een deel van de PKIoverheid-certificaten niet voldoen aan de gestelde uitgifte-eisen. Er is geen sprake van een beveiligingsrisico. De certificaten zijn uitgegeven in de periode van 30 september 2016 tot 5 maart 2019. Voor het CIBG gaat het mogelijk om certificaten die zijn uitgegeven tussen 30 september 2016 tot 31 december 2017 onder de G2 Public root. De servercertificaten welke vanaf 1 januari 2018 door ons zijn uitgegeven onder de G1 Private root vallen niet binnen dit onderzoek. Wij onderzoeken nog samen met Logius of de G2 servercertificaten die door het CIBG zijn uitgegeven in de genoemde periode worden geraakt. Zodra wij meer informatie hebben informeren wij u via onze website.

Het Zorgverzekeraars identificatie en authenticatie register (ZOVAR) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren via de elektronische weg in Nederland mogelijk maakt. Hiervoor geeft ZOVAR het ZOVAR-servercertificaat uit.