ZOVAR geeft ZOVAR-servercertificaten uit. Met servercertificaten kunnen zorgverzekeraars en zorgkantoren veilig elektronisch communiceren. Een ZOVAR-servercertificaat is een elektronische identiteit voor systemen (zoals applicaties of servers) van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Alleen voor zorgverzekeraars en zorgkantoren

ZOVAR voorziet zorgverzekeraars en zorgkantoren van een authenticatiemiddel waarmee zij het BSN (burgerservicenummer) bij de SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg) kunnen opvragen en controleren. Alleen zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen zich als abonnee registreren bij ZOVAR om vervolgens een ZOVAR-servercertificaat aan te vragen. Met dit servercertificaat kunt u een beveiligde verbinding opzetten met andere systemen. Dit servercertificaat is nodig om burgerservicenummers (BSN) bij de Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z) op te kunnen vragen en controleren.