Kosten

De kosten voor een servercertificaat bedragen € 450,- voor drie jaar. Na de aanmaak van het servercertificaat ontvangt u een factuur. De betalingsgegevens staan vermeld op de factuur. Voor afgewezen aanvragen worden geen kosten in rekening gebracht.

Facturatie

De facturering en incasso worden uitgevoerd door het bedrijf Cannock. U ontvangt binnen twee weken na de aanmaak van het servercertificaat een factuur. Deze wordt verstuurd ter attentie van de administratie en u ontvangt deze digitaal (afzender cibg@cannock.nl). De voorwaarden vindt u in het Certificate Practice Statement.