Servercertificaat aanvragen

Volg de zes stappen voor de aanvraag van een servercertificaat:

Het is belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt en wat uw rechten en plichten zijn. Dat staat in het Certification Practice Statement (CPS). U leest hierin ook wat op hoofdlijnen de processen, procedures en maatregelen zijn voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten. Ook bevat het CPS onze algemene voorwaarden.