Stap 1: Registreer als abonnee

Alleen abonnees kunnen servercertificaten van ZOVAR aanvragen. Het registratieproces duurt gemiddeld 21 kalenderdagen. De doorlooptijd start op het moment dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Zorg er daarom voor dat deze correct is ingevuld en voorzien van de juiste bijlagen. Alleen dan kunnen wij garanderen dat het proces binnen acht weken wordt afgerond.

Nog geen abonnee?

Bent u zorgverzekeraar of zorgkantoor maar nog geen abonnee? Vul dan het formulier 'Een zorgverzekeraar/zorgkantoor registreren als abonnee' in. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Assurantiekantoren en tussenpersonen van assurantiekantoren kunnen géén abonnee worden.

UZOVI en ZOVAR

Er is een relatie tussen UZOVI en ZOVAR. Het zijn echter wel twee aparte organisaties met elk hun eigen taken. Het Unieke Zorg Verzekeraars Identificatie (UZOVI) register wordt beheerd door Vektis, een organisatie die als taak heeft zorgverzekeraars te identificeren. Vektis is namelijk het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars in Nederland. Hun register bevat de gegevens van zorgverzekeraars, gevolmachtigde assurantietussenpersonen, zorgkantoren, labelorganisaties en nevenvestigingen.

ZOVAR is de organisatie die servercertificaten uitgeeft. Met deze servercertificaten kunt u als zorgverzekeraar of zorgkantoor aantonen dat een systeem bij uw organisatie hoort. Met dit certificaat is een beveiligde informatieuitwisseling mogelijk.

Het nummer van UZOVI en het nummer van het servercertificaat zijn aan elkaar gekoppeld. Dit ziet u aan het feit dat de eerste vier cijfers van beide nummers gelijk aan elkaar zijn.  

Wat u als abonnee moet weten

Als abonnee is het goed om u te verdiepen in het Certification Practice Statement (CPS) . Dit document bevat onder meer een beschrijving van onze dienstverlening en er wordt ingegaan op welke rechten en plichten er gelden voor wie.