Stap 3: Vraag aan

U kunt nu uw aanvraag voor een servercertificaat bij ons indienen.

Vul hiervoor het aanvraagformulier ZOVAR-servercertificaat in.

  • Zorg dat u de juiste domeinnaam bij uw aanvraag invult. Wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van het Landelijk Schakelpunt? Dan moet de domeinnaam eindigen op ‘aorta-zorg.nl’.
  • Upload in het aanvraagformulier het aangemaakte PKCS#10 bestand. U mag om veiligheidsredenen het PKCS#10 bestand niet per e-mail aan ons toesturen.

Alleen de wettelijk vertegenwoordiger of de persoon die als gemachtigd aanvrager van de abonnee staat geregistreerd, kan de aanvraag ondertekenen. En wel op twee manieren:

  • met een elektronische handtekening.
    Voor de ondertekening/identificatie met een elektronische handtekening heeft u een (PKI-)pas nodig met een gekwalificeerd handtekeningcertificaat en specifieke software. Deze kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar: info@ZOVAR.nl.
  • met een fysieke handtekening.
    Zet uw handtekening onder het aanvraagformulier en verstuur deze gescand en per e-mail (info@ZOVAR.nl). U kunt het formulier ook per post toesturen, aan ZOVAR, Antwoordnummer 10600, 2501 WB DEN HAAG. Een postzegel is niet nodig.

Juistheid van de informatie

Houdt er rekening mee dat u als abonnee verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de gegevens die in de servercertificaten zijn vermeld.