Stap 4: Identiteitscontrole

Met ZOVAR is het mogelijk om informatie uit te wisselen dat een hoog vertrouwelijk karakter heeft. Wij zijn vanwege het besluit op de Elektronische handtekeningen en de PKIoverheid verplicht te de identiteit van de aanvrager te controleren en vast te stellen. Ook archiveren wij een kopie van het document waarmee de identiteit is aangetoond.

Controle op twee manieren

Zonder identiteitscontrole mogen wij geen servercertificaat uitgeven. Wij controleren op twee manieren.

 1. Identificatie via elektronische handtekening.
  Heeft u een elektronische handtekening gebruikt in uw aanvraag? Dan hoeft er geen afspraak te worden gemaakt voor de identiteitscontrole. Uw handtekening fungeert in dit geval als identificatie.

 2. Identificatie bij u aan de voordeur.
  Heeft u een fysieke handtekening gebruikt in uw aanvraag? U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak met AMP Groep. Het vaststellen van uw identiteit gebeurt namelijk in dit geval bij u aan de voordeur op uw eigen adres. Deze controle wordt in onze opdracht uitgevoerd door koeriersbedrijf AMP Groep die hiervoor volledig is gecertificeerd (conform ETSI TS 319 411-2). AMP Groep scant uw identiteitsbewijs en slaat deze versleuteld op. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen.

Zo verloopt de controle door AMP Groep

Op de dag van de afspraak ontvangt u een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd (tijdsblok drie uur). Een halfuur tot een uur voor aankomst ontvangt u een extra MS-bericht met de verwachte aankomsttijd.

 1. U toont AMP Groep een geldig identiteitsdocument. Een rijbewijs is niet toegestaan. Bij identiteitstvaststelling voor een servercertificaat volstaat een identiteitsbewijs waarop de eerste voornaam voluit staat.
 1. AMP Groep controleert uw identiteitsdocument op echtheid.
 2. U zet uw handtekening op een digitaal identificatieformulier. AMP Groep controleert deze aan de hand van de handtekening op uw identiteitsdocument.
 3. AMP Groep scant uw identiteitsdocument en het digitale identificatieformulier. Overigens worden alleen de gegevens van uw identiteitsbewijs die van belang zijn, gescand.
 4. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van AMP Groep ter bevestiging van de controle van uw identiteit.