Betrouwbaarheid

In het elektronisch verkeer kunt u ervan op aan dat het systeem waarop een ZOVAR-servercertificaat is geïnstalleerd, ook echt van de aangegeven zorgverzekeraar of zorgkantoor is.

Een zorgverzekeraar of zorgverlener die een servercertificaat aanvraagt, doorloopt een uitgekiend registratie- en uitgifteproces. Het systeem waarvoor het servercertificaat wordt aangevraagd en de omgeving waarin dit systeem staat, moet aan specifieke veiligheidseisen voldoen.

Persoonlijke identiteitscontrole

Vraagt u een certificaat aan dan controleren wij persoonlijk en voorafgaand aan de inschrijving of u aan de voorwaarden voldoet. Dit gaat als volgt. U wordt aan de deur gecontroleerd door onze koerier, AMP Groep, die u om een paspoort of ID-kaart vraagt. Pas na deze persoonlijke identiteitsvaststelling, maken wij een certificaat aan en versturen wij die u per e-mail toe.

Publicaties

Wij publiceren op regelmatige basis op deze website elke nieuwe uitgifte of intrekking. Dit doen wij opdat een bericht verzonden via een servercertificaat, altijd kan worden gecontroleerd op betrouwbaarheid van de afzender en de inhoud van het bericht. De ontvanger van een bericht weet dat het bericht echt afkomstig is van het systeem van een bepaalde zorgverzekeraar of zorgkantoor en dat deze onderweg niet is veranderd. Ook bij de beveiliging van de toegang van elektronisch opgeslagen gegevens is een servercertificaat een controleerbaar authenticatiemiddel.

Gecertificeerd

Wij voldoen bij de uitvoering van onze taken aan de Europese en aan de nationale wet- en regelgeving. Uit deze wet- en regelgeving vloeien bepaalde rechten en plichten voort; voor ons en voor u als certificaathouder. Wij houden ons als gecertificeerde aanbieder aan de internationale en Europese standaarden. Jaarlijks worden wij geaudit op het naleven van de normen en regels. De certificaten worden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden.

Rechten & plichten

Ken uw rechten en plichten als certificaathouder. Deze staan beschreven in het Certification Practice Statement.