Intrekken

U kunt een ZOVAR-servercertificaat intrekken door het certificaatnummer en de intrekkingscode in te geven op de intrekkingspagina. Een intrekking is onherroepelijk. Uw servercertificaat kan na intrekken niet meer geactiveerd worden.

Mogelijke redenen voor intrekken: beëindiging van het bestaan van uw organisatie, het niet meer voldoen aan de criteria om te worden aangemerkt als zorgverzekeraar of zorgkantoor (zie Certification Practice Statement), onjuistheden of wijziging van de gegevens die op de ZOVAR-certificaten vermeld staan en of de ICT-ondersteuning waarvoor de servercertificaten zijn aangevraagd, is niet meer in gebruik.

Online intrekken

Een ZOVAR-servercertificaat intrekken doet u via de intrekkingspagina.

Wat heeft u nodig?
1. Certificaatnummer. Dit staat in het overzicht gegevens ZOVAR-servercertificaat dat u bij de bevestigingsbrief ‘aanvraag servercertificaat’heeft gekregen.
2. Intrekkingscode. Deze staat in het overzicht gegevens ZOVAR-servercertificaat dat u bij de bevestigingsbrief ‘aanvraag servercertificaat’heeft gekregen.

Nadat u het certificaatnummer en de intrekkingscode heeft ingevoerd, krijgt u direct een bevestiging op uw scherm dat de intrekking is gelukt.

Als intrekken via de website niet mogelijk is

Lukt intrekken niet door een storing of onderhoud? Verstuur uw verzoek tot intrekking met een kopie van een geldig identiteitsdocument van de bevoegde persoon per post of e-mail. Gebruik hiervoor het formulier 'Een servercertificaat intrekken door abonnee'.

Let op! Kiest u ervoor een ZOVAR-servercertificaat via de e-mail in te trekken? Scan het identiteitsdocument en het intrekkingsformulier en stuur deze als bijlage (in onveranderbaar formaat, zoals PDF of jpg) met uw e-mailbericht mee.

Belangrijk

U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het servercertificaat. Uw aansprakelijkheid eindigt pas op het moment dat uw ZOVAR-servercertificaat is ingetrokken. Heeft u vragen over het intrekken van uw ZOVAR-servercertificaat? Neem dan contact met ons op.