Servercertificaat intrekken

Intrekken van uw servercertificaat doet u online: gemakkelijk en snel

U kunt bij ons 24 uur per dag en zeven dagen per week online uw servercertificaat intrekken. Wat heeft u hiervoor nodig?

  • Het pasnummer en de intrekcode.

    Deze gegevens staat in de intrekcodebrief die aan u is toegestuurd kort na ontvangst van uw certificaat. 

Heeft u de intrekcode niet (langer) in bezit?

U kunt ook een verzoek tot intrekking indienen per e-mail. Dit verzoek wordt door ons binnen vier uur afgehandeld. Het verzoek moet dan wel door ons zijn ontvangen op werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur. Dient u een verzoek in ná 16:00 uur? Dan wordt het de volgende werkdag door ons in behandeling genomen.

  • Gebruik het formulier 'Een servercertificaat intrekken door abonnee'.
  • Vergeet niet om een kopie van een geldig identiteitsdocument van de daartoe bevoegde persoon in uw organisatie mee te sturen.
  • Zowel het formulier als de kopie van het ID-bewijs stuurt u per scan in PDF of jpg-formaat bijgevoegd in uw e-mailbericht aan ons toe.

Belangrijk

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor een juist gebruik van het servercertificaat. Uw aansprakelijkheid eindigt pas op het moment dat uw certificaat is ingetrokken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het intrekken? Neem dan met ons op via: intrekken@uzi-register.nl.