Servercertificaat intrekken

U kunt een servercertificaat intrekken door het nummer en de intrekkingscode in te geven op de intrekkingspagina. Een intrekking is onherroepelijk. Uw certificaat kan na intrekken niet meer geactiveerd worden.

Waar kunt u aan denken als mogelijke redenen voor intrekken:

  • uw organisatie houdt op te bestaan;
  • uw organisattie voldoet niet meer aan de criteria om te worden aangemerkt als zorgverzekeraar of zorgkantoor (zie Certification Practice Statement);
  • er staan onjuistheden of wijziging van de gegevens op de certificaten vermeld;
  • de ICT-ondersteuning voor uw certificaat is vervallen.

Online intrekken

Een certificaat intrekken doet u via de intrekkingspagina.

Wat heeft u nodig?
1. Uw nummer. Dit nummer vindt u terug in het overzicht dat u heeft ontvangen bij de bevestigingsbrief ‘aanvraag servercertificaat’.
2. De intrekkingscode. Deze code vindt u terug in het overzicht dat u heeft ontvangen bij de bevestigingsbrief ‘aanvraag servercertificaat’.

Nadat u nummer en code heeft ingevoerd, ziet u op uw scherm direct de bevestiging dat de intrekking is gelukt.

Als intrekken via de website niet mogelijk is

Lukt het intrekken niet door een storing of onderhoud? Verstuur uw verzoek tot intrekking aan per post of e-mail aan ons toe.

Per post: Gebruik het formulier 'Een servercertificaat intrekken door abonnee'. Vergeet niet om een kopie van een geldig identiteitsdocument van de daartoe bevoegde persoon in uw organisatie mee te sturen.

Per e-mail: Gebruik het formulier 'Een servercertificaat intrekken door abonnee'. Vergeet niet om een kopie van een geldig identiteitsdocument van de daartoe bevoegde persoon in uw organisatie mee te sturen. Zowel het formulier als de kopie van het ID-bewijs stuurt u per scan in PDF of jpg-formaat bijgevoegd in uw e-mailbericht aan ons toe.

Belangrijk

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor een juist gebruik van het servercertificaat. Uw aansprakelijkheid eindigt pas op het moment dat uw certificaat is ingetrokken. Heeft u vragen over het intrekken? Neem dan contact met ons op.