Wat is het ZOVAR-servercertificaat?

Het ZOVAR-servercertificaat is één certificaat met een gecombineerde functionaliteit voor: authenticiteit (de naam organisatie en het feit dat u zorgverzekeraar of zorgkantoor bent) en vertrouwelijkheid (documenten versleutelen zodat ze onleesbaar zijn voor anderen).

Beveiliging van een webserver met een Private G1 servercertificaat

Het is technisch mogelijk om een webserver te beveiligen met een Private G1 servercertificaat. Maar als clients het stamcertificaat niet vertrouwd hebben leidt dit tot een foutmelding in de browser van de gebruiker. Het is in een gecontroleerde omgeving mogelijk om het Private stamcertificaat te distribueren naar clients. Echter, het advies is om in die situaties over te stappen op een PKIoverheid servercertificaat zoals aangeboden door diverse commerciële certificatiedienstverleners.

Maakt u gebruik van de SBV-Z dienstverlening?

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van SBV-Z moet u ook de hiërarchie van SBV-Z op uw systemen installeren. Op de website van SBV-Z staat vermeld aan welke technische specificaties uw systeem moet voldoen.