Wij zijn het Zorgverzekeraars identificatie en authenticatie register (ZOVAR). Wij zorgen voor de unieke identificatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren en registreren deze. Hiervoor geven wij een servercertificaat uit, die systemen zoals applicaties of servers van een elektronische identiteit voorziet.

Het doel van ZOVAR is om de zorgverzekeraars en zorgkantoren te voorzien van een authenticatiemiddel waarmee zij het BSN (burgerservicenummer) bij de SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg) kunnen opvragen.

ZOVAR is verantwoordelijk voor de aanvraag, productie en uitgifte van het ZOVAR-servercertificaat. Hiermee vervult ZOVAR de rol van Trusted Service Provider (TSP). ZOVAR is onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).