Certification Practice Statement (CPS)

Het CPS is het belangrijkste document voor het certificeringsbeleid. Hierin beschrijven wij hoe onze de dienstverlening er uit ziet en wie welke rechten en plichten heeft. Verder leest u wat ons beleid is voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten. Ook de algemene voorwaarden van onze dienstverlening kunt u hierin lezen.