Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549. Daarnaast zijn er technische en functionele toegankelijkheidseisen die we bij de bouw van deze website in acht hebben genomen. 

Toegankelijheidsverklaring Zovar

Ingebed in processen

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid, doordat we diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen hebben getroffen.

  • Toegankelijkheid ‘by design’: binnen alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website is rekening gehouden met de mate van toegankelijkheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op de mate van toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over de toegankelijkheideisen op peil en passen maatregelen toe waar nodig.

PDF

  • De pdf's zijn vooralsnog helaas niet allemaal helemaal toegankelijk te maken, maar voldoen wel aan de minimale eisen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via het formulier van het CIBG. ZOVAR is een merk van de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: het CIBG.