Gegevens wijzigen

Het is belangrijk dat het ZOVAR beschikt over juiste, actuele en volledige informatie. Abonnees zijn verplicht om wijzigingen in de persoonsgegevens of andere relevante gegevens altijd direct aan het ZOVAR door te geven.

Op wijzigingen van de wettelijk vertegenwoordiger of aanvrager na, kunt u via info@zovar.nl of telefoonnummer 0900 - 232 43 42, uw wijzigingen doorgeven. Voor het aanpassen of verwijderen van de wettelijk vertegenwoordiger of aanvrager gebruikt u het  formulier ‘toevoegen of verwijderen wettelijk vertegenwoordiger of aanvrager’. Heeft u het wijzigingsformulier ingevuld, uitgeprint en ondertekend? Stuur het formulier zonder postzegel naar:

ZOVAR
Antwoordnummer 10600
2501 WB DEN HAAG