Uw persoonlijke gegevens wijzigen

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor de juistheid van uw gegevens. Zorgt u er daarom voor dat wij beschikken over juiste, actuele en volledige informatie. Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens of andere relevante informatie altijd direct aan ons door.

Voor het aanpassen of verwijderen van de wettelijk vertegenwoordiger of aanvrager gebruikt u het formulier ‘toevoegen of verwijderen wettelijk vertegenwoordiger of aanvrager’. Heeft u het wijzigingsformulier ingevuld, uitgeprint en ondertekend? Stuur het formulier zonder postzegel naar: ZOVAR, Antwoordnummer 10600, 2501 WB DEN HAAG

Alle andere wijzigingen kunt u doorgeven via info@zovar.nl of telefoonnummer 070 - 340 6020.