Testomgeving

ICT- leveranciers en systeembeheerder kunnen een test-servercertifaat aanvragen. De test-servercertificaten hebben een andere hiërarchie en een lager vertrouwensniveau dan een productie-servercertificaat. Technisch zijn ze vergelijkbaar met de echte servercertificaten die wij uitgeven vanuit het formele domein..

Vraag een test aan

Een test aanvragen gaat eenvoudig via  test-servercertificaat aanvragen.

Publicatie test-servercertificaten

De test-servercertificaten worden gepubliceerd in een doorzoekbare lijst van uitgegeven certificaten (test-LDAP) en er is een test-CRL (Certificate Revocation List: lijst van ingetrokken servercertificaten). Beide zijn via de website Ziorg SCP beschikbaar. De gebruikers van de test-servercertificaten moeten zich houden aan het Certification Practice Statement bedrijfstestomgeving.

Intrekken

U kunt het test-servercertificaat intrekken door een e-mail naar info@zovar.nl te sturen. Het test-servercertificaat is binnen vijf werkdagen ingetrokken.

Geldigheid controleren

Stel altijd vast of een test-servercertificaat geldig is. Alleen dan is de afzender en de boodschap in het bericht betrouwbaar. Dit kan automatisch via de applicatie, maar ook handmatig. U kunt hiervoor terecht op de lijst met ingetrokken certificaten van test-servercertificaten (de zogenaamde Certificate Revocation List, kortweg CRL). Voor controle kunt u gebruik maken van de verschillende generaties CRL’s van de testomgeving.

Maak eerst sleutelpaar aan

Een sleutelpaar bestaat uit twee wiskundig verbonden sleutels: een private en een publieke sleutel. De publieke sleutel wordt onderdeel van uw servercertificaat. De private sleutel houdt u altijd geheim. Met het sleutelpaar kan het systeem bewijzen dat het bij u hoort. Het sleutelpaar moet een 4096 bits RSA sleutel bevatten.

Wijziging RSA sleutel

Let op! Met ingang van 5 oktober 2021 dient u testservercertificaten aan te vragen met een sleutelpaar van 4096 bits en ondertekend met SHA-256 With RSA Encryption.

Zoeken (test-)servercertificaten

Met behulp van de openbare zoekfunctionaliteit, kunt u de testcertificaten opzoeken. Er wordt uitsluitend informatie getoond die ook in de testcertificaten is opgenomen. Een bestaand ZOVAR-nummer geeft altijd een uniek resultaat mits de organisatie gekozen heeft voor publicatie van certificaten.